•  
Did you like the game?
Description:
יצורי הזויקס חזרו והפעם הם חמקניות מתמיד. עליכם לפוצץ אותם בזמן לפני שיספיקו לפוצץ את זיכרון המחשב המרכזי.
Controls:
השתמשו בעכבר כדי לכוון את עוצמת הירי והכיוון והפציצו את כל יצורי הזויקס הכחולים על מנת שתוכלו לפגוע בסוף גם במנהיג שלהם (היצור האדום).

משחקים נוספים בקטגוריה זו

תגובות

0 comments

(200 symbols max)

(256 symbols max)