•  
Did you like the game?
Description:
הצטרפו לאביר האמיץ במסע הרפתקאות מסוכן בעקבות סוד אגדת הפלדה. הילחמו כנגד לוחמים קשוחים ואכזרים והתגברו על המכשולים השונים והסכנות שבדרך.
Controls:
השתמשו בחיצים כדי לזוז, חץ למעלה כדי לקפוץ, מקש רווח כדי להכות עם החרב.

משחקים נוספים בקטגוריה זו

תגובות

0 comments

(200 symbols max)

(256 symbols max)