•  
Did you like the game?
Description:
הלחמו על חייכם בזירת הקולסאום, כאשר אתם נעזרים בטרול ענק שינסה להגן על חייכם מפני החיילים הרומאים. נסו לשרוד עד כמה שאפשר כדי להשיג את הניקוד והדרגה הגבוהים ביותר.
Controls:
השתמשו במקשים A,W,S,D כדי לזוז, הזיזו את העכבר כדי לכוון ולזרוק סטייקים על מנת שהטרול הרעב יילך בעקבותיכם. כמו כן חסלו את העכברים הקטנים אשר מהם הוא מפחד.

משחקים נוספים בקטגוריה זו

תגובות

0 comments

(200 symbols max)

(256 symbols max)