•  
Did you like the game?
Description:
משחק פעולה המבוסס על הסרט החדש. עזרו לספיידרמן להילחם בפושעים והגנבים המטילים טרור ואימה על העיר.
Controls:
השתמשו בחיצים כדי לזוז, חץ למעלה כדי לקפוץ מעל מכשולים ובניינים, חץ למטה כדי להתכופף ממכשולים, מקש רווח כדי להרביץ, מקשים 1,2,3 לפעולה מיוחדת.

משחקים נוספים בקטגוריה זו

תגובות

0 comments

(200 symbols max)

(256 symbols max)