•  
Did you like the game?
Description:
התחרו במגוון ענפי ספורט אולימפים חורפיים כנגד מתמודדים שונים מסביב לעולם. באפשרותכם לבחור להתחרות בגלישת מזחלת, סקי במורד נהר, סקי זיגזג, סקי בשטח פתוח, ביטאלון (ירי על מטרות לאורך מסלול גלישה) וקפיצת סקי.
Controls:
מקשי החיצים כדי לזוז, מקש ENTER להתחלת התחרות או כדי לרוץ, מקש רווח לביצוע פעולה.
במידה והמשחק מפסיק לאחר בחירת אחת מהאפשרויות, יש לבחור תחילה באפשרות SETUP בתפריט ורק לאחר מכן לצאת ממנה ולבחור באחת מאפשרויות המשחק.

משחקים נוספים בקטגוריה זו

תגובות

0 comments

(200 symbols max)

(256 symbols max)