•  
\u05de\u05d1\u05e6\u05e2 \u05d1\u05e9\u05d8\u05d7 \u05d4\u05d0\u05d5\u05d9\u05d1 2 \/ Sharp Trigger 2
תיאור:
החלק השני של משחק היריות הפופלארי. הצטרפו ליחידת חיילים במשימה סודית ומסוכנת בשטח האויב, על מנת להציל את סמל המחלקה שנלקח בשבי. חסלו במהירות את כל הטרוריסטים שמולכם תוך שאתם נזהרים שלא להיפגע.
כפתורי המשחק:
השתמשו בעכבר כדי לכוון ולירות, מקש רווח כדי לטעון כדורים, מקש W כדי לעמוד או לעבור למצב כוונת, מקש S כדי להתכופף או לירות למטה.
לאחר התחלת המשחק, לחצו על המקש S ולאחר מכן פעמיים על מקש W כדי להתחיל במשימה.

משחקים נוספים בקטגוריה זו

 • \u05d4\u05de\u05dc\u05d7\u05de\u05d4 \u05d1\u05e8\u05d5\u05d1\u05d5\u05d8\u05d9\u05dd 2 \/ Shootin Cybertrash XL 2
 • \u05db\u05d5\u05d7 \u05dc\u05d7\u05d9\u05de\u05d4 \/ Counter Force
 • \u05e2\u05d9\u05e8 \u05e9\u05dc \u05e7\u05e8\u05d1\u05d5\u05ea: \u05d4\u05e6\u05dc\u05e3 \/ City Siege: Sniper
 • \u05e7\u05e8\u05d1 \u05de\u05db\u05d5\u05e0\u05d9\u05d5\u05ea 3: \u05de\u05e1\u05d1\u05d9\u05d1 \u05dc\u05e2\u05d5\u05dc\u05dd \/ Metal Mayhem 3
 • \u05e7\u05e8\u05d1 \u05de\u05db\u05d5\u05e0\u05d9\u05d5\u05ea 2 \/ Metal Mayhem 2
 • \u05e6\u05d9\u05d9\u05d3 \u05d1\u05e8\u05d5\u05d5\u05d6\u05d9\u05dd (\u05d7\u05d9\u05d3\u05d5\u05e9) \/ Duckmageddon: Duck Hunt
 • \u05e7\u05d1\u05d5\u05e6\u05ea \u05d4\u05e6\u05dc\u05e4\u05d9\u05dd 2 \/ Sniper Team 2
 • \u05d6\u05e8\u05d9\u05dd \u05d1\u05de\u05d3\u05d9\u05e0\u05ea \u05d0\u05d5\u05d9\u05d1 \/ Strangers 3
 • \u05e1\u05d5\u05e4\u05e8 \u05e9\u05d5\u05d8\u05e8 \/ Super Cop
 • \u05d4\u05db\u05d5\u05d7\u05d5\u05ea \u05d4\u05de\u05d9\u05d5\u05d7\u05d3\u05d9\u05dd \/ The Special Forces
 • \u05d2\u05e0\u05d2\u05e1\u05d8\u05e8 \u05e1\u05d1\u05ea\u05d0 \/ Gangster Granny
 • \u05e7\u05d1\u05d5\u05e6\u05ea \u05d4\u05e6\u05dc\u05e4\u05d9\u05dd \/ Sniper Team
 • \u05d4\u05de\u05de\u05d7\u05d6\u05e8\u05d9\u05dd \/ Scrappers Glass Gun
 • \u05e8\u05e6\u05d7-\u05de\u05d5\u05d5\u05ea-\u05d4\u05e8\u05d2 (\u05d0\u05de.\u05d3\u05d9.\u05e7\u05d9) \/ MDK
 • \u05de\u05ea\u05e7\u05e4\u05d4 \u05d1\u05e0\u05d4\u05e8 \/ River Assault
 • \u05d8\u05e8\u05d0\u05e7 2 \/ Trech 2
 • \u05d6\u05d5\u05de\u05d1\u05d9\u05dd: \u05e6\u05e8\u05d4 \u05d2\u05d3\u05d5\u05dc\u05d4 \/ Zombie Trouble
 • \u05dc\u05d7\u05d9\u05de\u05d4 \u05e2\u05d9\u05e8\u05d5\u05e0\u05d9\u05ea \/ Urban Combat
 • \u05d7\u05d9\u05e1\u05d5\u05dc \u05de\u05d8\u05e8\u05d5\u05ea \/ Shootem All
 • \u05d4\u05de\u05d7\u05e1\u05dc: \u05ea\u05d7\u05ea \u05de\u05ea\u05e7\u05e4\u05d4 3 \/ Sift Heads: Assault 3

תגובות

0 תגובות