•  
\u05e2\u05d9\u05e8 \u05e9\u05dc \u05e7\u05e8\u05d1\u05d5\u05ea 3: \u05d2'\u05d5\u05e0\u05d2\u05dc \/ City Siege 3: Jungle Siege
תיאור:
עיר במצור זהו משחק פעולה אסטרטגי. לאחר שחילצנו את תושבי העיר הכבושה בעיר של קרבות 2, אנחנו נשלחים שוב למשימה, הפעם כדי לחלץ בני ערובה מידיהם של לוחמי הגרילה בג'ונגל. גייסו חיילים השתלטו על כלי הרכב והטיס השונים כדי להציל את בני הערובה ולחסל את לוחמי הגרילה.
כפתורי המשחק:
השתמשו בעכבר כדי לכוון ולירות, מקשים A,W,S,D על מנת לזוז. בכסף שתרוויחו תוכלו לשדרג את הצבא, לרכוש נשקים, חיילים, טנקים, מסוקים ועוד...

משחקים נוספים בקטגוריה זו

 • \u05d4\u05e8\u05e4\u05ea\u05e7\u05d0\u05ea \u05d4\u05de\u05e4\u05dc\u05e6\u05d5\u05ea \/ Beast Quest
 • \u05d2\u05d5\u05d1\u05dc\u05d9\u05e0\u05d9\u05dd \u05d1\u05de\u05d1\u05d5\u05da \/ Goblin Quest Escape
 • \u05dc\u05d5\u05d7\u05de\u05ea \u05d1\u05e1\u05e2\u05e8\u05d4 \/ Lead Storm
 • \u05d2\u05e0\u05d1 \u05de\u05db\u05d5\u05e0\u05d9\u05d5\u05ea 1 \/ Grand Theft Auto 1
 • \u05e0\u05d9\u05e0\u05d2'\u05d4 \u05e2\u05dd \u05d4\u05db\u05dc\u05d1 \/ Shadow Dancer
 • \u05d1\u05d0\u05d8\u05de\u05df \u05d5\u05e8\u05d5\u05d1\u05d9\u05df \/ Batman and Robin
 • \u05d2\u05d5\u05dc\u05d3\u05df \u05d0\u05e7\u05e1 1 \/ Golden Axe 1
 • \u05d6\u05e8\u05d5\u05e2 \u05d4\u05e0\u05e7\u05de\u05d4 \/ Arm of Revenge
 • \u05e0\u05d9\u05e0\u05d2'\u05d4 \u05e9\u05dc\u05d5\u05e9\u05ea \u05d0\u05e6\u05d1\u05e2\u05d5\u05ea 3 \/ Three Foot Ninja III
 • \u05e6\u05d9\u05d9\u05d3 \u05de\u05e7\u05e6\u05d5\u05e2\u05d9 \/ Top Hunter
 • \u05e8\u05d5\u05d1\u05d5\u05d8 \u05d7\u05d9\u05e1\u05d5\u05dc 2 - \u05d4\u05de\u05dc\u05d0 \/ RoboKill 2
 • \u05dc\u05d5\u05d7\u05dd \u05de\u05d8\u05d5\u05e8\u05e3 3 \/ Crazy Flasher 3
 • \u05e7\u05d5\u05de\u05e0\u05d3\u05d5 3 \/ Commando 3
 • \u05d4\u05e0\u05d5\u05e1\u05e2 \u05d4\u05e9\u05de\u05d9\u05e0\u05d9 \u05e0\u05d2\u05d3 \u05d4\u05d8\u05d5\u05e8\u05e3 \/ Alien vs Predator
 • \u05d0\u05d9\u05d6\u05d5\u05e8 \u05d4\u05e7\u05d5\u05de\u05d9\u05e7\u05e1 \/ Comix Zone
 • \u05d1\u05d8\u05dc\u05df 2: \u05d4\u05d1\u05e8\u05d9\u05d7\u05d4 \u05de\u05d4\u05db\u05dc\u05d0 \/ Hobo 2
 • \u05de\u05e7\u05e1 \u05e4\u05d9\u05d9\u05df \/ Max Payne
 • \u05d1\u05d0\u05d8\u05de\u05df: \u05e9\u05d5\u05d1\u05d5 \u05e9\u05dc \u05d4\u05d2'\u05d5\u05e7\u05e8 \/ Batman: Return of Joker
 • \u05e4\u05d0\u05d5\u05d5\u05e8 \u05e8\u05d9\u05d9\u05e0\u05d2'\u05e8\u05e1: \u05de\u05d2\u05d4 \u05db\u05d5\u05d7 \/ Power Rangers MegaForce
 • \u05de\u05ea\u05e7\u05e4\u05ea \u05d4\u05d8\u05e0\u05e7 \/ Tank Attack

תגובות

0 תגובות