•  
\u05e7\u05e8\u05d1 \u05d4\u05db\u05d5\u05db\u05d1 2 (\u05d1\u05d8\u05d0) \/ Armor Mayhem 2: Chronicles
תיאור:
גירסת בטא של משחק פעולה ומלחמה בסגנון המשחק הפופלארי "הקרב האחרון" (Raze). מקורות האנרגיה בכדור הארץ נגמרו. המלחמות על מקורות האנרגיה שנמצאו בכוכב חדש מתחילות עכשיו, כעת הכל תלוי רק בכם.
כפתורי המשחק:
במקשים A,W,S,D כדי לזוז, עכבר כדי לכוון ולירות, מקש Q כדי להחליף בין הנשקים (או מקשי המספרים), מקש Shift כדי לרוץ, מקש רווח למצב איטי, מקש R לאיתחול מחדש.

משחקים נוספים בקטגוריה זו

 • \u05de\u05ea\u05e7\u05e4\u05ea \u05d4\u05d7\u05d9\u05d9\u05d6\u05e8\u05d9\u05dd: \u05de\u05d0\u05e8\u05d9\u05e0\u05e1 \/ Alien Attack Team
 • \u05e4\u05d0\u05d5\u05d5\u05e8 \u05e8\u05d9\u05d9\u05e0\u05d2'\u05e8\u05e1: \u05e1\u05de\u05d5\u05e8\u05d0\u05d9 \/ Power Rangers Samurai
 • \u05e8\u05d5\u05db\u05d1\u05d9 \u05d4\u05e9\u05e7\u05d9\u05e2\u05d4 \/ Sunset Riders
 • \u05dc\u05d5\u05d7\u05dd \u05de\u05d8\u05d5\u05e8\u05e3 2 \/ Crazy Flasher 2
 • \u05e1\u05e4\u05d9\u05d9\u05d3\u05e8\u05de\u05df \u05ea\u05dc\u05ea \u05de\u05d9\u05de\u05d3\u05d9 \/ Spiderman 3D
 • \u05d8\u05d5\u05de\u05d1 \u05e8\u05d9\u05d9\u05d3\u05e8: \u05d4\u05e0\u05d1\u05d5\u05d0\u05d4 \/ Tomb Raider: The Prophecy
 • \u05e9\u05d9\u05e0\u05d5\u05d1\u05d9 3: \u05d4\u05e9\u05d9\u05d1\u05d4 \/ Shinobi: Master Return
 • \u05d0\u05d3\u05dd \u05d6\u05d0\u05d1 \/ Altered Beast
 • \u05dc\u05d0\u05e8\u05d9 \u05d5\u05d4\u05d2\u05de\u05d3\u05d9\u05dd \u05d4\u05de\u05d8\u05d5\u05e8\u05e4\u05d9\u05dd \/ Larry and the Gnomes
 • \u05d1\u05d8\u05dc\u05df 5: \u05d7\u05d8\u05d9\u05e4\u05ea \u05d4\u05d7\u05d9\u05d9\u05d6\u05e8\u05d9\u05dd \/ Hobo 5
 • \u05de\u05e7\u05e1\u05d9\u05de\u05d5\u05dd \u05d4\u05e8\u05e1 4 \/ Mass Mayhem
 • \u05e0\u05d9\u05e0\u05d2'\u05d4 \u05e9\u05dc\u05d5\u05e9\u05ea \u05d0\u05e6\u05d1\u05e2\u05d5\u05ea 2 \/ Three Foot Ninja II
 • \u05e7\u05d5\u05e0\u05d8\u05e8\u05d4 3 \/ Contra 3
 • \u05dc\u05e8\u05d5\u05e5 \u05d5\u05dc\u05d9\u05e8\u05d5\u05ea \/ Gun Run
 • \u05e9\u05d9\u05e0\u05d5\u05d1\u05d9 2: \u05e0\u05e7\u05de\u05ea \u05e9\u05d9\u05e0\u05d5\u05d1\u05d9 \/ The Revenge of Shinobi
 • \u05e9\u05d5\u05d8\u05e8\u05d9\u05dd \u05e1\u05de\u05d5\u05d9\u05d9\u05dd \/ UnderCover Cops
 • \u05de\u05d2\u05d9\u05e0\u05d9 \u05d0\u05dc\u05d8\u05e8\u05d9\u05e1 \/ Guardians of Altarris
 • \u05e7\u05e8\u05d1 \u05d4\u05db\u05d5\u05db\u05d1 2 (\u05d1\u05d8\u05d0) \/ Armor Mayhem 2: Chronicles
 • \u05e9\u05e8\u05dc\u05d5\u05e7 \u05d4\u05d5\u05dc\u05de\u05e1 \/ Sherlock Holmes
 • \u05d4\u05e7\u05e8\u05d1 \u05d4\u05d0\u05d7\u05e8\u05d5\u05df 1 \/ Raze 1

תגובות

0 תגובות