•  
\u05d4\u05e7\u05e8\u05d1 \u05d4\u05d0\u05d7\u05e8\u05d5\u05df 3 (\u05e8\u05d9\u05d9\u05d6) \/ Raze 3
תיאור:
עשר שנים חלפו מאז הסתיימה המלחמה בחייזרים. אך השקט לא נשמר לזמן רב ואתם מוצאים עצמכם שוב בשדה הקרב. סיימו את כל שלבי הקמפיין כלוחם רייז במטרה להגן על כדור הארץ מבפני חייזרים, זומבים ורובוטים. או בחרו לשחק את האויב במטרה להשמיד את כל בני האדם.
כפתורי המשחק:
מקשים A,W,S,D כדי לזוז, עכבר כדי לכוון ולירות, מקש Q או E כדי להחליף בין הנשקים, מקשי המספרים כדי להחליף בין הנשקים, מקש F או Control לשימוש בכוח מיוחד.

משחקים נוספים בקטגוריה זו

 • \u05de\u05d8\u05d0\u05dc \u05e1\u05dc\u05d0\u05d2 3 \/ Metal Slug 3
 • \u05d4\u05e0\u05e1\u05d9\u05db\u05d4 \u05d4\u05de\u05e6\u05e8\u05d9\u05ea \/ Egyptian Tale
 • \u05d4\u05e7\u05e8\u05d1 \u05d4\u05d0\u05d7\u05e8\u05d5\u05df 1 \/ 1 Final Fight
 • \u05e7\u05d5\u05d5\u05d0\u05e0\u05d8\u05d5\u05dd \u05e4\u05d8\u05e8\u05d5\u05dc \/ Quantom Patrol
 • \u05e6\u05d1\u05d9 \u05d4\u05e0\u05d9\u05e0\u05d2'\u05d4 4 \/ Ninja Turtles 4
 • \u05d8\u05d5\u05de\u05d1 \u05e8\u05d9\u05d9\u05d3\u05e8: \u05d4\u05e0\u05d1\u05d5\u05d0\u05d4 \/ Tomb Raider: The Prophecy
 • \u05e7\u05e8\u05d0\u05d8\u05e7\u05d4 \/ Karateka
 • \u05e6\u05d9\u05d9\u05d3 \u05de\u05e7\u05e6\u05d5\u05e2\u05d9 \/ Top Hunter
 • \u05d2\u05d9\u05d1\u05d5\u05e8\u05d9 \u05d4\u05d7\u05e8\u05d1 \/ Heroes of the Sword
 • \u05d1\u05dc\u05d0\u05e7 \u05ea\u05e8\u05d5\u05df \/ BlackThorne
 • \u05d4\u05e7\u05e8\u05d1 \u05d4\u05d0\u05d7\u05e8\u05d5\u05df 3 (\u05e8\u05d9\u05d9\u05d6) \/ Raze 3
 • \u05de\u05ea\u05e7\u05e4\u05ea \u05d4\u05e7\u05d5\u05de\u05e0\u05d3\u05d5 \/ Commando Assault
 • \u05e7\u05d5\u05de\u05e0\u05d3\u05d5 1 \/ Commando 1
 • \u05dc\u05d0\u05e8\u05d9 \u05d5\u05d4\u05d2\u05de\u05d3\u05d9\u05dd \u05d4\u05de\u05d8\u05d5\u05e8\u05e4\u05d9\u05dd \/ Larry and the Gnomes
 • \u05d4\u05de\u05dc\u05d7\u05de\u05d4 \u05d1\u05e8\u05d5\u05d1\u05d5\u05d8\u05d9\u05dd \/ Shootin Cybertrash
 • \u05d3\u05d0\u05d1\u05dc \u05d3\u05e8\u05d2\u05d5\u05df 1 \/ Double Dragon 1
 • \u05e8\u05d5\u05d1\u05d5\u05d8 \u05e7\u05e8\u05d1 \/ NeoMech
 • \u05d4\u05de\u05e2\u05e0\u05d9\u05e9 \/ The Punisher
 • \u05d1\u05d8\u05dc\u05df 3: \u05de\u05d1\u05d5\u05e7\u05e9 \u05d7\u05d9 \u05d0\u05d5 \u05de\u05ea \/ Hobo 3
 • \u05d0\u05d9\u05d6\u05d5\u05e8 \u05d4\u05e7\u05d5\u05de\u05d9\u05e7\u05e1 \/ Comix Zone