•  
MyClick.co.il Chat / קליק צ'אט מצלמות

צ'אט

Lion Heart
https://www.myclick.co.il/game/101674/&2players=1
22 במאי 2019

משחקים נוספים בקטגוריה זו

פרסומות
תיאור:
מטרת המשחק היא לחפור באדמה על מנת לצמצם את שטח הכוכב בכל אחד מהשלבים, תוך שאתם נזהרים לא לגעת ביצורי הכוכב.
כפתורי המשחק:
השתמשו בחיצים כדי לזוז ובחץ למטה כדי לחפור, כאשר בכל שלב יהיה עליכם לצמצם את שטח הכוכב לגודל מסוים.
MyClick.co.il Chat / קליק צ'אט מצלמות