•  
MyClick.co.il Chat / קליק צ'אט מצלמות

צ'אט

Lion Heart
https://www.myclick.co.il/game/101674/&2players=1
22 במאי 2019

משחקים נוספים בקטגוריה זו

פרסומות
תיאור:
השתתפו במירוץ חתולים עתידני כאשר אתם רכובים על זחל מירוצים מהיר. שמרו על שיווי המשקל והיזהרו שלא ליפול מהמסלול או להתנגש במכשולים שבדרך.
כפתורי המשחק:
השתמשו בחיצים כדי לזוז, בחץ למעלה כדי לקפוץ, בחץ למטה כדי להאיט ובמקש הרווח כדי לירות לכשיתאפשר.
MyClick.co.il Chat / קליק צ'אט מצלמות