•  
MyClick.co.il Chat / קליק צ'אט מצלמות

צ'אט

Lion Heart
https://www.myclick.co.il/game/101674/&2players=1
22 במאי 2019

משחקים נוספים בקטגוריה זו

פרסומות
תיאור:
גירסה מחודשת עם מבחר שדרוגים ושיפורים למשחק שולה המוקשים הקלאסי אשר הפך לפופלארי בזכות שצורף ביחד עם תוכנת חלונות של מיקרוסופט. המטרה במשחק היא לחשוף את כל המשבצות נטולות המוקשים בפרק זמן קצר ככל האפשר תוך כדי שימוש בשיטת האלימינציה ובלוגיקה פשוטה, אם כי לעתים אין דרך לגלות ללא ניחוש. כאשר השחקן לוחץ על משבצת כלשהי, המשבצת נחשפת. אם יש במשבצת מוקש, המשחק נגמר.
כפתורי המשחק:
השתמשו בעכבר כדי לזוז עם הדמות על הלוח בו מפוזרים "מוקשים" בלתי נראים. בכל משבצת ללא מוקש ישנו מספר שמגלה כמה מוקשים יש מסביב לאותה משבצת, אם אין כאלה המשבצת נותרת ריקה. מטרת המשחק היא לחשוף את כל המשבצות נטולות המוקשים בפרק זמן קצר ככל האפשר תוך כדי שימוש בשיטת האלימינציה ובלוגיקה פשוטה, אם כי לעתים אין דרך לגלות ללא ניחוש. כאשר השחקן לוחץ על משבצת כלשהי, המשבצת נחשפת. אם יש במשבצת מוקש, המשחק נגמר. אם השחקן יודע שבמשבצת כלשהי יש מוקש, באפשרותו לסמן אותו בעזרת לחיצה על כפתור העכבר הימני. משבצת הראשונה שנחשפת במשחק אף פעם אין מוקש. אם חושפים משבצת שאין עליה מספר או מוקש, כל המשבצות הריקות בסביבתה נחשפות גם כן, עד שנוצר שטח של משבצות ריקות, המוקפות במשבצות ממוספרות.
MyClick.co.il Chat / קליק צ'אט מצלמות