•  
test \/ test
תיאור:
לכבוד יום העצמאות אנו שמחים להציג בפניכם משחק הפעולה תלת מימדי מושקע אשר פותח ע"י ארבעת בוגרי המסלול לעיצוב משחקים ב"שנקר". המשחק מביא את סיפורה של דניאל, שנשארה לסגור לילה בבסיס הקריה. אך כאשר היא נכנסת למקלחת, הנורא מכל מתרחש, החיזבאללה משתלט על הקריה, וגונב את השרוך הסגול המאפיין את תפקיד הת"ש. בתגובה לכך, דניאל מחליטה לא להיכנע ויוצאת להילחם נגדם באמצעות ארסנל נשקים צה"לי וכלים מאולתרים על מנת להשיב את השרוך הסגול האהוב, לשחרר את הג'ובניקים ואת הרמטכ"ל המוחזים בשבי ואף לגלות את הסודות השמורים ביותר של הקריה.
כפתורי המשחק:
השתמשו בעכבר כדי להסתכל מסביב ולהכות, מקשים A,W,S,D כדי לזוז. המשחק כרגע במצב של דמו (זוהי גירסה ראשונית בלבד) ולכן לא ניתן להיפסל או לבצע שמירת משחק.

משחקים נוספים בקטגוריה זו

 • \u05e9\u05e8\u05dc\u05d5\u05e7 \u05d4\u05d5\u05dc\u05de\u05e1 \/ Sherlock Holmes
 • \u05e8\u05d5\u05d1\u05d5\u05d8 \u05d7\u05d9\u05e1\u05d5\u05dc - \u05d4\u05de\u05dc\u05d0 \/ Robokill 1
 • \u05e7\u05e8\u05d1\u05d5\u05ea \u05d0\u05d1\u05d9\u05e8\u05d9\u05dd \/ Double Edged
 • \u05d4\u05de\u05e2\u05e0\u05d9\u05e9 \/ The Punisher
 • \u05e4\u05d0\u05d5\u05d5\u05e8 \u05e8\u05d9\u05d9\u05e0\u05d2'\u05e8\u05e1: \u05de\u05d2\u05d4 \u05db\u05d5\u05d7 \/ Power Rangers MegaForce
 • \u05e4\u05d9\u05d8\u05e8 \u05e4\u05df \/ Hook
 • \u05d2\u05d5\u05dc\u05d3\u05df \u05d0\u05e7\u05e1 2 \/ Golden Axe 2
 • \u05d4\u05e8\u05e4\u05ea\u05e7\u05d0\u05d5\u05ea \u05d2'\u05e7\u05d9 \u05e6'\u05d0\u05df \/ Jackie Chan: Rely on Relics
 • \u05e9\u05db\u05d9\u05e8\u05d9 \u05d7\u05e8\u05d1 2 \/ Mercenaries 2
 • \u05e1\u05e4\u05d9\u05d9\u05d3\u05de\u05df \u05d4\u05de\u05d5\u05e4\u05dc\u05d0 \/ The Amazing Spiderman
 • \u05e8\u05d5\u05d1\u05d5\u05d8\u05e8\u05d9\u05e7\u05d9\u05dd \/ Transformers
 • \u05e4\u05d0\u05d5\u05d5\u05e8 \u05e8\u05d9\u05d9\u05e0\u05d2'\u05e8\u05e1: \u05e1\u05de\u05d5\u05e8\u05d0\u05d9 \/ Power Rangers Samurai
 • \u05e7\u05d5\u05d5\u05d0\u05e0\u05d8\u05d5\u05dd \u05e4\u05d8\u05e8\u05d5\u05dc \/ Quantom Patrol
 • \u05dc\u05d5\u05d7\u05dd \u05d1\u05d6\u05de\u05df \/ Time Commando
 • \u05dc\u05d5\u05db\u05d3 \u05d4\u05d6\u05d5\u05de\u05d1\u05d9\u05dd 2 \/ Zombie Trapper 2
 • \u05d0\u05e9\u05ea \u05d4\u05d7\u05ea\u05d5\u05dc \/ CatWoman
 • \u05e8\u05d5\u05e2 \u05d0\u05e4\u05dc \/ Evil Darkness
 • \u05e9\u05d5\u05d8\u05e8\u05d9\u05dd \u05e1\u05de\u05d5\u05d9\u05d9\u05dd \/ UnderCover Cops
 • \u05e7\u05d5\u05e0\u05d8\u05e8\u05d4 3 \/ Contra 3
 • \u05de\u05ea\u05e7\u05e4\u05ea \u05d4\u05d8\u05e0\u05e7 \/ Tank Attack

תגובות

0 תגובות