•  

משחקים נוספים בקטגוריה זו

פרסומות
תיאור:
גלגלו את הכדור לאורך מסלולי המכשולים שבחלל. אספו יהלומים והיזהרו לא ליפול אל מחשכי התהום האינסופיים במטרה להגיע אל דגל הסיום.
כפתורי המשחק:
השתמשו בחיצים כדי לגלגל את הכדור ואספו את כל היהלומים המפוזרים לאורך המסלול.