•  
MyClick.co.il Chat / קליק צ'אט מצלמות

צ'אט

Lion Heart
https://www.myclick.co.il/game/101674/&2players=1
22 במאי 2019

משחקים נוספים בקטגוריה זו

תיאור:
גירסת אונליין לדפדפן של משחק הפעולה הקלאסי שהיה לאחד מאבני הדרך של עולם המשחקים וכעת מגיע אלינו כעת בגירסה מחודשת ובלעדית. בפרס הקדומה חי סולטן, ולו בת יחידה ויפהפיה. באחד הימים, הסולטן היה צריך לעזוב את ממלכתו כדי להלחם בארץ זרה ורחוקה. בהעדרו, בתו הנסיכה התאהבה בבחור צעיר שטיפס על קירות הארמון כדי לראותה. כמובן שהדבר לא שימח במיוחד את השר הבכיר של הסולטן, ג'פאר, שרצה את הנסיכה לעצמו. לכן מחליט ג'פאר להשתלט על הממלכה והשליך את הבחור הצעיר לצינוק. כמובן שאין באפשרות ג'פאר לכפות את עצמו על הנסיכה. לכן, הוא נתן לה שעה שלמה להחליט מה היא רוצה - להתחתן איתו מרצונה החופשי או למות. אולם, הנסיכה החיננית לא איבדה תקווה. היא חולמת על אותו בחור צעיר שיבוא ויציל אותה - אותו בחור שמעביר את זמנו עכשיו בצינוק המלכותי. גם אם יצליח להמלט מהתא שלו, יהיה עליו להלחם עם אינספור שומרים ולהמלט ממספר רב של מלכודות שמחכות לו בדרך. ואם במקרה יצלח את כל אלה - הוא יאלץ להתמודד עם המאגיה השחורה של ג'פאר בעצמו. האם יש לנסיכה תקווה לחיים טובים יותר או שמא נגזר עליה לבלות את ימיה עם ג'פאר הרשע? בעוד 60 דקות כולם ידעו...
כפתורי המשחק:
מקשי חיצים כדי לזוז, מקש חץ לצד + חץ למעלה כדי לקפוץ, מקש חץ למטה כדי להרים שיקוי, מקש חץ למעלה כדי לטפס. מקש Shift + חיצים לצדדים כדי לצעוד לאט, לחיצה ארוכה על Shift תאפשר לכם לאחוז בדברים, בקרבות יש להשתמש במקש רווח כדי להילחם.
במידה והפעלתם את האפשרות למשחק ללא פסילות, השתמשו במקשים הבאים: מקש Shift + מקש T כדי להוסיף חיים, מקש Shift + מקש W לצורך נפילה איטית, מקש Shift + מקש + (פלוס) כדי להוסיף זמן.
MyClick.co.il Chat / קליק צ'אט מצלמות