•  
MyClick.co.il Chat / קליק צ'אט מצלמות

צ'אט

Lion Heart
https://www.myclick.co.il/game/101674/&2players=1
22 במאי 2019

משחקים נוספים בקטגוריה זו

פרסומות
תיאור:
משחק פלטפורמה חמוד בו עליכם לעזור לילד המסטיק להגיע בכל שלב אל המפתח שיאפשר לו לעבור לשלב הבא. על מנת לעשות זאת, עליכם להתגלגל ככדורים, לשגר את עצמכם, להתנדד על קירות, ולרחף באוויר כדי לעבור את כל המכשולים.
כפתורי המשחק:
חיצים כדי לזוז, מקש חץ למטה כדי להפוך לכדור (כדי להתגלגל ולקפוץ רחוק יותר), מקש רווח כדי להיכנס בדלתות, כפתור עכבר שמאלי לביצוע פעולות או היאחזות בקירות דביקים.
על מנת לעבור את המכשולים השונים, עליכם להתגלגל ככדורים, לשגר את עצמכם, להתנדנד על חבלים דביקים של מסטיק ולרחף באוויר.
MyClick.co.il Chat / קליק צ'אט מצלמות